Záruční a reklamační podmínky

Vážený zákazníku, našim cílem je Vaše plná spokojenost se zakoupeným
zbožím, proto si Vám dovolujeme poskytnout několik důležitých rad:

• nenoste šperk při výkonu těžkých prací, v prašném prostředí a v prostředí s agresivními výpary
• šperky s kameny nemáčejte ve vodě a v saponátech, zabráníte tím případnému uvolnění kamenů
• vyvarujte šperk kontaktu s parfémem, lakem na vlasy, líčidly atd.
• u plochých, lisovaných, splétaných, pevných řetízků, náramků a u náušnic se vyvarujte ostrého ohybu, sundejte proto šperk před spaním nebo sportem
• šperky ukládejte do šperkovnic k tomu účelu určené, při dlouhodobém odložení šperku jej uložte navíc do uzavíratelného PVC sáčku
• šperky čistěte jen prostředky k tomuto účelu určenými (vata, hadříky).

Záruční a reklamační podmínky

• lhůta pro uplatnění reklamace (záruční doba) je 24 měsíců od data zakoupení
• životnost šperku není shodná se záruční lhůtou, ale závisí na frekvenci a způsobu používání, ošetřování a celkovém zacházení se zakoupeným šperkem
• záruka se vztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, technologického postupu nebo skrytou vadou materiálu
• záruka se nevztahuje na vady šperku vzniklé v důsledku opotřebení způsobeného obvyklým užíváním (viz. zákon č. 136/2002 Sb., § 619, odst. 2) jako jsou např. poškrabání, oděr zlacení, vypadnutí kamene nebo zčernání šperku (oxidace)
• záruka se nevztahuje na vady šperku způsobené nevhodným a neodborným zacházení nebo mechanickými vlivy, jakými jsou např. přetržení řetízku, náramku nebo jejich natažení, deformace prstenů, ztrhání závitu, rozbití kamenu, kontakt s termálními prameny atd.
• reklamaci šperku proveďte bezodkladně, používání vadného nebo poškozeného šperku může způsobit zvětšení této vady, popř. nenávratné zničení šperku
• po uplynutí záruční doby, nárok na uznání reklamace zaniká
• na prasknutí u silikonu(pryže), které vzniká pnutím silikonu při namočení
• na šperky, které byly zlevněny pro vady, na které bylo při prodeji upozorněno
• ztrátu barvy při pozlacení a barvení PVD (černé, modré, červené, žluté)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Vyplňte formulář a zašlete jej zpět na adresu: ZUZY CZ s.r.o., Fryštátská 12/84, 733 01  Karviná

Formulář ke stažení:
formát WORD: ZDE
formát PDF: ZDE